ראשי

בני אדם מאבדים את בריאותם

כדי לצבור כסף, אחר כך את כספם

כדי להציל את בריאותם

בשל מחשבותיהם על העתיד הם

שוכחים את ההווה וכך אינם חיים

לא למען ההווה ולא למען העתיד, ובה בשעה

שהם חיים כאילו לעולם לא ימותו,

 הם מתים כאילו מעולם לא חיו

                                                                                                                            (יש מי שאומר- קונפוציוס, אבל זה לא המקור באמת..)